[1]
M. Jaime Sànchez, Síndrome de Cushing iatrogénico y síndrome de supresión de esteroides por la prescripción de conticosteroides tópicos, APM, vol. 45, n.º 1, pp. 27-33, ene. 2024.